מחקר על אחת ההשפעות של שימוש בתת מאפייני החוויה

מחקר בתחום ה-NLP המחקר שאני עשיתי בדק מניפולציה ספציפית , לשימוש ספציפי בשינויי בתת מאפייני החוויה של המאפיין הויזואלי לתתהמאפיין שאני בדקתי קוראים גודל האובייקט. להלן תקציר המחקר במחקר זה עיקר ענייני בבדיקת מניפולציות ספציפיות של וויזואליזציה והשפעתן על הזיכרון בקרב...