NLP בשבילי, זה תחום חוויתי העוסק בחשיבה, בשינויים, בתהליכים בחיים, בתקשורת עם אנשים, בדמיון ובהגדרת מצבים.

הקורס היה עבורי, חוויה שפנים רבות לה-הזדמנות להכיר אנשים ולהכיר את עצמי, לקבל אנשים כמו שהם וגם, להיות אסרטיבית ולהגיב בזמן הנכון.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא תהליכי שינוי ברמה האישית.

זהו כל קורס חוויתי ומלמד לכל מיש שמעוניין, גם אם המטרה הסופית היא לא להיות מנחה ב-NLP ודמיון מודרך.