NLP בשבילי הוא שיטת טיפול, דרך חיים, העצמה והשפעה. אינסוף טכניקות מובנות בצורה ברורה ופשוטה שעוזרת לשנות דפוסים, הרגלים, אמונות ואוטומציות למצבים רצויים יותר עבורנו.

הקורס נתן לי כלים לעשות סדר מובנה לצורך טיפול והנחיה. עצם העובדה שיש בידי כלים מובנים שאוכל לשלוף באופן אינטואטיבי בכל סיטואציה מעניקה לי ביטחון רב בידיעה שאוכל לעזור לכל אדם שנמצא מולי.

קיבלתי מהקורס כלים עוצמתיים ומשוב מתלמידים אחרים שהכלים עזרו להם.

מתוך חומר הלימוד בקורס אהבתי את טכניקת Time Line ומעגלי עוצמה.

לכל מי שמתעניין בקורס: זהו קורס עוצמתי, שימושי לחיי היומיום ומעניק כלים רבים לארגז הטיפולים.

http://www.youtube.com/my_videos_edit?ns=1&video_id=bOG55bsPErs&next=%2Fmy_videos