NLP  בשבילי, הוא ההכרה שאני מחליטה/ בוחרת/ האדון של המוח שלי ויש ביכולתי, בעזרת תהליכים שלמדתי, לעשות את הטוב ביותר עבורי. ובהמשך, בזכות זה, גם עבור אחרים.

הקורס היווה עבורי, היכרות מעמיקה יותר וקבלה של עצמי. מס' שעות שבועיות בשבילי, התנתקות מ"טרדות" היומיום. למידה של תהליכים מעניינים ומעמיקים.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא, שיש דרכים נעימות ומעמיקות לפתרון בעיות ולהעצמה אישית.

אהבתי במיוחד את טכניקת העוגנים, שאלות מעצימות והבנת המפה שלי.

לכל מי שמתעניין בקורס, מומ לץ בחום!