NLP  בשבילי, זו היכולת להתחבר לתת מודע, דרך תהליכים של דמיון מודרך ותהליכי מודעות נוספות, כולל השימוש בשפה. זו היכולת לשנות ולהשתנות, היכולת לבחור, להאמין, לרצות, לקוות ולחלום. הידיעה שהכל שם- בתוכנו. התחברות לפוטנציאל האינסופי שלנו.

הילי קפלן

עבורי הקורס היה למידה, תמיכה ושינוי. להיפתח לעולם טיפה אחר ולשלב אותו בתוך העולם שלי, בדרך שלי ובקצב שלי.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס היא היכולת להשתמש בכלי שנקרא דמיון מודרך בתהליכים עם אנשים. תשומת לב עצומה לשפה ולשימוש בה.

הקורס מעניק כלים מעשייםצ ופרקטיים ללמידה פנימית, ליצירת מודעות וחיבור לגוף, לסביבה ולתת מודע.

 

לימודי רפואה משלימה

pnl nlp courses