NLP זה דרך חיים ,

הקורס חיזק אצלי את האמונות שלי לגבי הדרך

שבה אני צועדת כעת.

קורס מקסים,גורם לחיזוק משאבים

יש לטכניקות של NLP כוח עצום

מומלץ ביותר

אני מאד אוהבת את כל מה שקשור ל-NLP