NLP בשבילי הוא אוסף של כלים להתמודדות עם אתגרים ומתן פתרונות באופן מהיר, לטובת עזרה לזולת ולטיפול עצמי. הייתי מתאר זאת כדרך חיים וכדרך נוספת להתבונן על החיים ולקבל אותם.

אחרי הקורס, אני מביט על חיי באופן שונה. ישנם החיים שלפני הקורס ובהחלט החיים החדשים שאחריו. ההתחדשות שעברתי ביחס לחיי, היו המשמעותיות ביותר. היום, אני יכול לומר, כי עברתי ציון דרך משמעותי, קיבלתי והשלמתי עם עצמי ועם משפחתי.

הדברים המרכזיים שקיבלתי מהקורס הם שינוי חיים, חיזוק הזוגיות והקשרים הבינאישיים.

לכל מי שמתעניין בקורס, הייתי אומר שהשינוי מאוד פשוט וניתן לבצע זאת בצעדים קטנים, אשר לאורך הזמן, יגרמו בסופו של דבר, לשינוי משמעותי בחייך.
-איתן גאמר מנהל פיתוח ראשל"צ

לפרטים על נוספים על הקורס