NLP זה על איך לטפל ברגשות דרך המוח

לעבור שינוי בלי הסברים מיותרים

לזרום ולתת לדברים לקרות

כן זה יתכן , זה אפשרי לשנות את הכלים והדפוסים.

חויה מדהימה, מרגשת

הקורס עזר לי מאוד באופן אישי

וגם אם לא אעסוק בתחום קיבלתי מתנה להמשך חיי