קיבלתי מקורס המסטר כלים שבאמצעותם אוכל להעמיק ולהעצים את מהטכניקות השונות ב-NLP. השפה המיוחדת מאפשרת לי להעביר תהליכים של דמיון מודרך ולהוביל את המונחה לראות שהשינוי אפשרי. למדתי איך לסקרן את המונחה ולעורר בו רצון לעבור תהליכים.

הקורס מאפשר לתלמידים בו לעבור תהליכים ולשנות דפוסי התנהגות. הקורס מקנה כלים המסייעים להעצים ולהנחות אחרים לשינוי ולהעצמה.

הקורס הועבר בצורה  נעימה ומובנית ובאווירה חברית.