NLP זה סוג מסויים של טכניקה שעוזרת לשינויים בחשיבה ובהתנהגות.

הקורס היה מעשיר, חוויתי עם אווירה טובה.  

אהבתי את תהליך קו הזמן – התהליך של שיחרור העבר והתקדמות לעתיד.

אריה אדם מקסים, רגיש ויודע להעביר את הקורס בצורה חוויתית ,

ובעל הרבה ידע בתחום.