NLP בשבילי הוא, כלי רב עוצמה, המקנה שילוב של יצירה ודמיון. היכולת להגיע לכל מקום וליצור כל דבר בדרך שלו.

הקורס היה חוויה מדהימה. למדתי לא רק מקורס, אלא גם מדרך ההנחיה ומהחברים שהשתתפו בו.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא, ארגז כלים עם "מפתחות" המאפשרים לפתוח מנעולים…דלתות ושערים, לכל דבר ועניין, בכל תחומי החיים.

אהבתי במיוחד את טכניקת "הסוויש" ואת "קו הזמן".

אני ממליץ לכל אחד ואחת לחוות את הקורס הזה, מפני שזה אכן עובד.

אשר בן דוד

מטפל הוליסטי

למיידע נוסף על קורס NLP PRACTITIONER