NLP בשבילי הוא שימוש בחושים על מנת להוציא מהתת מודע, תובנות, משאבים וכוחות. שימוש בדמיון כדי לחוות את האנרגיות הרצויות ולזהות חסמים.

אתי דבש

הקורס היה עבורי דבר מאוד משמעותי וחוויתי. הזדמנות ללמוד ולהיחשף לדרך נוספת, בה ניתן להגיע לנבכי האדם, לעזור לכל אחד להוציא את החסמים ולעטוף את האחר באנרגיות טובות.

מבחינת הקבוצה- חברים תומכים, אוהבים ומשתפים.

קיבלתי מהקורס כלים מגוונים ויכולת לבחור את הכלי הנכון לנושא הספציפי.

הקורס הוא הזדמנות להיחשף ליכולות האישיות שיש בכל אחד מאיתנו. אפשרות ללמידה  של כלים טיפוליים משמעותיים, ברמות שונות.