בעיני NLP זו שיטת טיפול המשלימה לרפואה הקונבציונלית

NLP נותן כלים לעזרה נפשית וגופנית מחזק ונותן כוחות נוספים.

נתן לי באופן אישי חוזק והאיר לי נקודות חבויות.

חומר הלימוד מועבר בשיטת למידה אחרת ומקצועית

זה קורס שנותן הרבה הן מבחינה אשית והן מבחינה מקצועית

נותן נקודות למחשבהוראיה אחרת