NLP עבורי, הוא דרך חדשה, נוספת, שמלווה את האדם ומעניקה לו ארגז כלים להתמודדות עם מצבים שבעבר היו מפריעים לו.

הקורס היה עבורי רצף של חוויות חדשות ושורה של אמצעים להמשך החיים.

למי שמתעניין בקורס, הייתי ממליץ להגיע עם ראש פתוח לחוויות חדשות שיעזרו לו בהמשך החיים.