בימים אלו אנו מסיימים להפיק

סדרה דיסקים  ובהם תהליכים בדמיון מודרך
למטרות שונות

את הדיסקים מלווה מוזיקה מקורית של גדעון ריקרדו

בעמוד זה יעלו בימים הקרובים הדיסקים החדשים בדמיון מודרך

תהליך בדמיון מודרך