NLP בשבילי הוא כלים לחיים שלווים יותר, רפויים ונינוחים. יותר רוגע ואפשרות לעזור לעצמי ולאחרים.

הקורס היה עבורי, מעצים, מדהים, מכיל ומחזק. אפשרות לשנות בך ובכך להשתנות כלפי הסובבים. שינוי הרגלים.

הדבר העיקרי שקיבלתי מהקורס הוא הרפיה והעמקה.

טכניקות שאהבתי במיוחד: טכניקת "וולט דיסני", "פיצול קו הזמן- Time Line", שאלות מעצימות.

קורס חובה ברשימת ה"קניות" לאיכות חיים טובה יותר.