על הצטרפות והובלה    Pacing & Leading

2 מושגים בסיסים שיש לשים אליהם לב בתקשורת:
הצטרפות והובלה.
2 מושגים אלו מהווים את הבסיס ליצירת תקשורת אישית אפקטיבית.
מלימוד אנשים רבים על מושגים אלו, אני יודע שבתהליך קצת קשה להבין בדיוק ולהפנים, אך מרגע שתתחילו לשים לב  לתהליכים אלו
ההבנה תלך ותעמיק ותשפיע על התקשורת שלכם בצורה משמעותית.

* חלקמהטקסטים מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים לשני המינים במידה שווה

הצטרפות:
נובעת מסקרנות אמיתית למפה העולם של האחר,
הרצון להבין איך בן שיחתנו חושב.
הצטרפות יעילה נעשית מתוך כבוד לתפיסת העולם הייחודית שיש לבן שיחתנו
אשר התעצבה עקב מאורעות חייו דברים שלמד נטיות החשיבה שלו ועוד.
המטרה לא לשפוט אלא להבין.
להבין זה לא אומר לקבל את דרך הראיה שלהם. זה אומר להבין את הדרך בה הם מסתכלים על העולם.
(ב-NLP  אומרים שאין אנשים "מקולקלים" שצריך לתקן. אלא שלכל אדם יש את דפוסי החשיבה

היחודים שלו, שמביאים אותו לתוצאות מסוימות. במידה ואדם מסוים רוצה להגיע לתוצאות אחרות
אפשר להוביל אותו לראות את המציאות מנקודות זווית אחרות, לחשוב בדפוסי חשיבה אחרים
ולראות אילו תוצאות השינוי מביא לו.

הצטרפות, תורמת לדברים הבאים :

שומרת על תשומת לב מוגברת

הגברת מוכנות לשיתוף פעולה

יוצרת אמון

בסיס לתקשורת ישירה ו"מיושרת" עם המודע והלא-מודע

מגבירה נקודות דמיון ומורידה שוני

 

 

הצטרפות מהווה בסיס טוב להובלה…

הובלה:

 

 

הובלה: החלק בתקשורת בה אתם מראים לבן שיחתכם זויות שונה להסתכל על המציאות,
בה אתם מעברים לו מסרים, בה אתם מכוונים את החשיבה שלו לכיוונים שאתם חושבים שיעילים עבורו.

מאפשרת להשפיע
בהקשר טיפולי:
האפשרות להוביל את המונחה להתחבר למשאבים שלו,
לעוצמות שלו למי שהוא באמת
.

איך יוצרים כזו תקשורת?

על הצטרפות והובלה  בתקשורת לא  מילולית   (כולל סירטוני וידאו להדגמה)

על הצטרפות והובלה בתקשורת מילולית