nlp בשבילי זהו ארגז כלים שניתן לפתוח אותו בכל עת, ולהשתמש באחד הכלים

וזאת בכדי לשדרג את החיים , לשנות אותם ולהצעיד אותם קדימה.הקורס תרם לחיזוק לדברים שאני מאמינה בהם.

הקורס נתן תוספת של טכניקות וכלים לשדרוג החיים.

הקורס לוקח את החיים קדימה.

כיף ואופטימיות.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הינו ארגז כלים עוצמתי לחיים, מודעות , שינוי חשבתי.

כלים שאהבתי במיוחד: Time line ,מעגל העוצמה ת ויזו'אל סקווש (איחוד מיצגים ראייתיים)