NLP עבורי, הוא כלי המאפשר לי לראות את הסרט שלי, ובטכניקות פשוטות לשנות אותו. מאפשר להכיר את הסרט של האחר, ליצור כימיה ולעזור בשינוי. מלמד אותי לחיות בשלום עם עצמי. לא להיות מאוימת ע"י הקונפליקטים שבי. להכיר את הערכים החשובים שלי ולתת להם במה וכבוד בחיי. לבחון את הערכים הציקים ולמצוא דרך להיפרד מהם באמצעות השאלות המעצימות ובאמצעות הצבת מטרות. לראות איך ברגע שהגדרתי מטרה, "החיים", עושים את שלהם והפעולה נעשית כאילו מעצמה.

הקורס לימד אותי מהי החשיבות של בניית עוגנים טובים כבסיס להרגשה טובה ולעתיד שיישען עליהם. תרגיל הערכים עזר לי לשים את הפוקוס על האמונות החשובות לי.

כשאני מזהה ערך שברצוני להימנע ממנו, אני משתמשת בטכניקת 6 השאלות המעצימות והשגת המטרות.