NLP  בשבילי, זה ניקוי התת מודע מאינפורמציה מיותרת. עבודה פוריה עם התת מודע, ליצירת השינוי לשיפור חיינו.

הקורס היה מתנה עבורי. קיבלתי מהקורס הבנה בהירה שהשינוי אפשרי ומוביל לטוב!

טכניקות שאהבתי במיוחד היו, סוויש, וולט דיסני, פוביות-הטיפולן העינייני וההשפעה המהירה וקו הזמן שיעיל בתהליכים שונים.

הדרך הטובה ביותר להבין כמה הקורס הזה נותן היא ההתנסות, מילים לא מכילות את העוצמה.