nlp זהו כלי לשיפור החיים שלי ושל הסביבה שלי, כלי לשיפור תקשורת ויצירת הבנה.

הקורס עבורי היה חוויה מעשירה ,מכוונת ומלמדת,

מעבר כלים שמאפשרים לי להיות מטפל ואדם טוב יותר ,ומאושר יותר

הקורס עצמו הינו חוויה טיפולית חזקה המעבירה את התלמידים תהליכים ברמה הרגשית,

הנפשית והפיזית.

הקורס משלב לימוד והתנסות בכלים של דמין מודרך ו-NLP עם חוויה טיפולית אישית

תהליך משמעותי במיוחד עבורי היה ה- six step reframe (שינוי תפיסת המציאות ב-6 שלבים)

ישי קורן  -אלטרנטיבה ייעוץ אסטרטגי  054-7699912