* NLP מאפשר לנו להוציא את הפוטנציאל הטמון בנו מהכוח אל הפועל

* נותן לנו ארגז כלים הכולל טכניקות. הוא מאפשר לאנשים לנוע במצבים רגשיים שונים ולאפשר בחירה רגשית בכל רגע נתון.

*מחבר למשאבים הפנימיים,לחיוך הפנימי,היכולת,העוצמה והאמונה שבתוכנו.

*נותן לנו לצר הקשרים חדשים מלאי עוצמה וקלילות.

הטכניקה שאהבתי:הטכניקה של וולט דיסני. המאפשרת לך תוך זמן קצר

להיכנס רגשית ומחשבתית לכל דמות ולשנות בעדינות את זווית הראיה.