nlp בשבילי

אתה יכול להיות האדם שרצית להיות כשתתחבר למשאבים הפנימיים שלך

כך תגשים את עצמך.

אחד הנושאים /הטכניקות שאהבתי הינה ה- Time line – קו הזמן

מה שאהבתי שיש אפשרות להשתמש בטכניקה זו גם בצורה שקלה לביצוע ושלא מחייבת ירידה עמוקה עדיין בצורה שמבהירה לאדם לאן מובילים הדברים

לוי דביר NLP ודמיון מודרך

במסגרת התמחות  052-8669401

NLP PRACTITIONER