nlp בשבילי זה לדעת לחלום ולהפוך את החלום למציאות.

קיבלנו מתנה בלידתנו – היכולת לדמיין.

כולנו קיבלנו את אותה מתנה אך כנראה שברך חלקנו שחכנו לחלום ולהאמין.

NLP גורם לאנשים לחזור לחלום ולהאמין שכל שינוי אפשרי.

הקורס חיזק לי את הידע הקיים ונתן לי ידע נוסף.

חיזק לי את הביטחון ואת האמונה ביכולות שלי .

הדבר המרכזי שקיבלתי בקורס: חיזוק הערך העצמי ויכולת לטפל בכלים נוספים.

אם אתה רוצה שינוי לצמיחה – השינוי בא קודם כל מתוכך. רק אנחנו אחראים על חיינו.

הקורס מלמד לקיחת אחריות על מחשבותיך, מעשיך ,התנהגותך ונותן

דרך וכלים איך להוביל אותך למקום טוב יותר