NLP בשבילי הוא דרך חיים, אמונה וצורת חשיבה. ההבנה שאפשר לשנות את ההרגשה ואת החיים ולחיות באיכות חיים טובה יותר. חיבור לאנשים בצורה מודעת ויעילה, למידה מהעבר וסידור מחדש שלמ חויות חיי.

מאיר שינה

הקורס היווה עבורי נקודת מפנה מהחשובות בחיי. עשיתי דרך משמעותית ונכונה. ויש עוד דרך לפניי, אך אני יודע ומאמין שבאמת יהיה בסדר ואזכה להגיע ליעוד שלי בעולם הזה. להדריך, להנחות, לעזור, לטפל ולהתפרנס בצורה מקצועית וטובה.

יצאתי  מהקורס  עם אמונה שאפשרלשנות הרגשות ולעזור לאנשים בתהליך קצר יחסית.

הייתי ממליץ למי שמתעניין בקורס שיעשה את זה בשביל הנפש והנשמה שלו. זוהי מתנה נפלאה לכל מי שרוצה לקחת שליטה על חייו ולחיות באיכות חיים חדשה וטובה.