עמית קגיאן

NLP – מה זה?

שימוש בשפה, שפת גוף, מילים, תמונות, צלילים, בכדי לעצב מנגנונים בתודעה.

מנגנונים בתודעה מתעצבים כל הזמן על-ידי קלטים מבחוץ – על-ידי שפה. הדבר קורה באופן טבעי בתקשורת בין אנשים ובין אדם לעצמו.

בנל"פ מנסים לשים לב איך זה קורה באופן טבעי, לנסות להגדיר ולמדל את אותם תהליכים, ולפתח שיטות שמנסות לשחזר את התופעה באופן מכוון ולמען מטרות רצויות.

רוב התוכן התודעתי שלנו לא נמצא בפוקוס רוב הזמן. למעשה, הרוב לא נמצא בפוקוס – יש בתודעה שלנו המון תוכן ורק חלק קטן בפוקוס. את מה שבפוקוס אנחנו חווים בעוצמה המירבית. גם את השאר אנחנו חווים אבל בעוצמה חלשה שהולכת ודוהה ככל שיוצאים מהפוקוס.

החלק הקטן – קצה הקרחון – שנמצא בפוקוס, נראה בבירור ואילו בשוליים נכנסים דברים ויוצאים מהפוקוס ללא הרף. רוב הדברים שבשולי הפוקוס התודעתי מסוננים באופן שיגרתי למדי מתודעתנו וכשאחד מהם מגיח אל הפוקוס אנחנו קוראים לזה קישור אוסציאטיבי.

גם מחוץ לפוקוס מתרחשים תהליכים, תהליכים מנטליים. התהליכים שמחוץ לפוקוס משפיעים עלינו- על ההתנהגות שלנו, על הרגשות שלנו, על המחשבות שבפוקוס, על כל החיים.

חלק גדול מהתוכן התודעתי הוא מופשט וגם כשהוא מגיע לפוקוס אנחנו לא תמיד יודעים להגדיר אותו או להגיד שהוא שם. בנל"פ מנסים לעורר השפעה הדדית בין הדברים במרכז פוקוס המודעות לדברים שבשולי המודעות או לתכני תודעה מופשטים.

השיטות של הנל"פ מנסות להשפיע על התהליכים הללו ולעצב את המנגנונים ההתנהגותיים באותן האופנים שבדרך כלל משפיעים עלינו באופן טבעי. יש שימוש רב בדמיון מודרך כדי להביא לפוקוס התודעתי תכנים משולי התודעה וגם סמלי שפה שייצרו את התגובות הרצויות בשאר מנגנוני התודעה ויעצבו אותם לכיוון הרצוי לנו. הדמיון הוא אמצעי חוויתי ביותר שמוסיף מימד רגשי לתרגילי הנל"פ והופך את השפעתם לחזקה הרבה יותר.

בלי אותו פוקוס – אותה חוויה של צפייה בשפה – אנחנו כמו מכונות, ובכל זאת הוא כאן. מה הוא אותו פוקוס? לא ידוע. הפוקוס הזה הוא קסם. הפוקוס הזה הוא תודעה ותחושת עצמיות. הפוקוס הזה הוא הפלא של הקיום. הפוקוס הזה הוא אחד הדברים שאנשים קוראים להם אני.

עמית קגיאן

NLP PRACTITIONER