מודל התקשרות של הנל"פ הינו  מודל פרקטי שבה לעזור לנו להבין כיצד אנו תופסים ומעבדים מיידע.

-כיצד אנו תופסים את העולם . מודל התקשורת עוזר לנו להבין מה משפיע על כל אחד ללפרש את המציאות  בצורה האינדיבידואלית שהוא מפרש אותה.

החוקרים של ה-NLP כינו  את הדרך הייחודית שכל אדם תופס את העולם בשם: המפה הפנימית

לכל אחד יש מפה משלו על המציאות.


להלן סרטון קצר על מודל התקשרות: