דיגום עליית המוטיבציה ללימודים
בזמן הסמוך למועד בחינה או הגשת עבודה
לפי מודל C.A.P.S

נערך ע"י   יניר מלכה  –  מיועד לתלמידי קורס  NLP MASTER PRACTITIONER


הקטגוריות במודל CAPS-  המתייחסות לסגנונות תקשורת

Controller Analyzer
Promoter Supporterהרעיון המרכזי :

החלטתי לדגום את היכולת לשבת וללמוד שעות רבות במוטיבציה גבוהה בסמוך למועד בחינה.

המטרה להעתיק את המוטיבציה ללמוד לפני בחינות לכל יום אחר בשנה , פעולה שאני באופן אישי

מתקשה לבצע כיום.

1 – כותרת הפרויקט : דיגום עלייה במוטיבציה ללמוד , בזמן הסמוך למועד בחינה או הגשת עבודה

לפי מודל C.A.P.S.

2 – הפרויקט מכוון לשיפור מיומנויות הלמידה שלי ואף לאחרים בעתיד ובכוונתי בהתחלה לדגום את עצמי ע"י כניסה למצב שבו למדתי פעם לבחינה ותאור השתלשלות הדברים בעזרת כתיבה אינטואיטיבית.

לאחר מכן אני ינסה לזהות את תחביר האסטרטגיה ע"י שימוש בפרדיקטים של מודל VAKOG ולבנות מודל שתואם את השימוש באסטרטגיה ולבסוף לבחון את המודל בהעלאת המוטיבציה ללמוד בכל יום.

בהמשך אני ארצה לדגום אנשים השונים ממני לפי מודל C.A.P.S  בתחום הלימוד ולמצוא דגם מתאים לכל אחת מהדמויות ולבסוף אני ינסה לאחד את הכול לדגם כללי.

3 – בשלב הראשון אני עומד לדגום את עצמי כ Analyzer ובהמשך ארצה לדגום Controller  , Promoter

ו Supporter. (כמובן שמומלץ לדגום אנשים רבים ככל האפשר).

4 – היות ואני משתמש בכתיבה אינטואיטיבית אין לי צורך כרגע לצפות בעצמי אלא לנתח את הכתיבה שלי.

בעתיד יהיה צורך להכניס למצב נדגמים נוספים  לצפות,לתשאל ולתעד לפי הצורך.

5 – המטרה של הפרויקט ללמוד להעתיק את מיומנות הלמידה לכל זמן אחר נחוץ וליצור עוגן קל

להפעלת המוטיבציה ללימודים.

6 – הפרויקט קודם כל יקדם את יכולות הלמידה שלי באופן משמעותי ועשוי לעזור לכל אדם המתקשה לשבת ולהתמסר ללימודים.(סטודנטים,תלמידי בית ספר , ותלמידים בכל מסגרת אחרת).

7 – המדד יהיה רמת המוטיבציה ללימודים שאני מתכוון למדוד בסרגל שבין 1 ל 10.

(1 = אין מוטיבציה  , 10  =  שיא המוטיבציה)

אני בראש ובראשונה רוצה ליישם את אלגוריתם הדיגום על עצמי.

8 – אני עשוי להוציא ספרון "עכשיו זה קל – שדרג את המוטיבציה שלך ללמוד לפי מודל C.A.P.S" .

9 – אני מעריך שהפרויקט עשוי להמשך כחצי שנה עד שנה ליצירת דגם איכותי שיעזור לכל סוגי האנשים

הקיימים במודל C.A.P.S.

תהליך הדגימה

אני נזכר בפעם שבא למדתי לבחינה חשובה והיה לי מוטיבציה גבוהה מאוד ללמוד , בחרתי לתאר את

הדברים על ידי כתיבה אינטואיטיבית :

אני נזכר בי לומד לבחינה קשה באלגברה לינארית לתואר ראשון במתמטיקה ומחשבים  לפני כ 7 שנים בערך אני רואה סרט של עצמי יושב בשולחן בפינת החדר ולומד אני זוכר שלמדתי כ 3 ימים מהבוקר ועד השעות הקטנות של הלילה במוטיבציה ומחויבות מאוד גדולה.

הדבר הראשון שהוביל אותי לשבת ליד השולחן וללמוד היה תחושת האין ברירה , ידעתי שאם אני לא יושב ולומד אין סיכוי בעולם שאני יעבור את הבחינה ואז ראיתי את עצמי צריך לגשת למועד ב ושוב לשבת וללמוד לבחינה ושוב לבזבז כל כך הרבה זמן מהחיים שלי וראיתי איך אני ימשיך ללמוד במשך שנים עד שאני יסיים את התואר וקבלתי החלטה שאני עושה את המאמץ הגדול ביותר שאני יכול על מנת ללמוד ולעבור את הבחינה במועד הראשון בשלב הזה אני רואה סרט שלי יוצא מהבחינה ומחייך.

קודם כל הכנתי את עצמי מחשבתית לזה שאני מנטרל את עצמי מהעולם ל 3 ימים , לקחתי חופש מהעבודה

סדרתי לי את חומר הלימוד וסביבת עבודה שקטה ידעתי כבר בערב לפני שהתחלתי את הסדר של הלימוד

הכנתי את החומר לפי סדר זה על השולחן בבוקר שאני יתחיל ללמוד אני יודע איזה קטע עלי לקרא וכבר סימנתי את התרגילים שאני אפתור בכל שלב ושלב. בצעתי מראש כל יום הערכת זמן של כל נושא ונושא.

כאשר הגיע היום שבו הייתי צריך להתחיל ללמוד הכי קשה היה זה הקטע שבו אתה ניגש לשולחן הלמידה מתיישב ופותר את התרגיל הראשון בשלב הזה המוח מעלה את מירב ההצעות מדוע כדאי לדחות את הישיבה על הכיסא והתחלת הלימודים.

לאחר הישיבה אני כבר במצב של למידה אך המוטיבציה עדיין לא חזקה היא מתבססת רק לאחר כ 10 דקות של פעילות למידה רצופה אפילו באילוץ , לאחר זמן זה המוטיבציה ללמוד גבוהה מאוד.

למדתי במרץ היה חשוב לי מאוד לכתוב בעפרון מחודד כך שבזמן שאני מתרגל הכתב יראה יפה ומסודר ומצאתי את עצמי אולי מסיים כמה עפרונות בשלושה ימים.הייתי מחדד המון עכשיו שאני חושב על זה אולי

המשמעות של לחדד את העיפרון הייתה עבורי חידוד המחשבה.

בכל מקרה לאחר שלושה ימים נגשתי לבחינה וקבלתי ציון 90. הייתי נורא גאה בעצמי.

זיהוי האסטרטגיה :

הדבר הראשון שהוביל אותי לשבת ליד השולחן וללמוד היה תחושת האין ברירה   =    Ki

ואז ראיתי את עצמי צריך לגשת למועד 'ב' … וראיתי איך אני ימשיך ללמוד =  Vi

אני רואה סרט שלי יוצא מהבחינה ומחייך =  Vi

קודם כל הכנתי את עצמי מחשבתית לזה שאני מנטרל את עצמי מהעולם  = Ad

סדרתי לי את חומר הלימוד וסביבת עבודה שקטה (היה לי חשוב לראות הכול מסודר)

סימנתי את התרגילים שאני אפתור בכל שלב ושלב  =  Ve

זה הקטע שבו אתה ניגש לשולחן הלמידה מתיישב ופותר את התרגיל הראשון בשלב הזה המוח מעלה את מירב ההצעות    =  Ad

היא מתבססת רק לאחר כ 10 דקות של פעילות למידה רצופה אפילו באילוץ  =  Ke

סיכום האסטרטגיה  :

Ki      Vi      Vi       Ad     Ve      Ad      Ke


חקירת המטה תוכנה של אסטרטגיית המוטיבציה
META PROGRAM

כיוון המוטיבציה : נמנע מ… וגם נמשך אל…

נמנע מ : " ואז ראיתי את עצמי צריך לגשת למועד ב ושוב לשבת וללמוד לבחינה ושוב לבזבז כל כך הרבה זמן מהחיים שלי וראיתי איך אני ימשיך ללמוד במשך שנים עד שאני יסיים את התואר".

נמשך אל : "אני רואה סרט שלי יוצא מהבחינה ומחייך".

מסנן הפעולה : בוחן את הנסיבות והאפשרויות לעומק ואז מגיב.

יחסיות : דומה עם יוצא מהכלל – אני תמיד יסדר את המידע החדש קודם כל  בתבניות שאני מכיר ואח"כ אני ינסה לראות איך ניתן לשחק ולשנות את התבניות(לצאת מהקופסה).

סיבת המוטיבציה : פרוצדורלי  – אני מעדיף שיהיה לי מסלול ודרך פעולה בהירים וברורים.

מודל C.A.P.S דמות ה Analyzer

עובדות : "ידעתי שאם אני לא יושב ולומד אין סיכוי בעולם שאני יעבור את הבחינה".

סדר והארגון : "סדרתי לי את חומר הלימוד וסביבת עבודה שקטה".

פרטים והנתונים : סימנתי את התרגילים שאני אפתור בכל שלב ושלב".

אסטרטגיה וטקטיקה : בצעתי מראש כל יום הערכת זמן של כל נושא ונושא

שימוש במטאפורה – חידוד עיפרון

היה חשוב לי מאוד לכתוב בעפרון מחודד כך שבזמן שאני מתרגל הכתב יראה יפה ומסודר ומצאתי את עצמי אולי מסיים כמה עפרונות בשלושה ימים.הייתי מחדד המון עכשיו שאני חושב על זה אולי

המשמעות של לחדד את העיפרון הייתה עבורי חידוד המחשבה.

חידוד העיפרון = חידוד המחשבה

דגם ליצירת מוטיבציה ללימודים בכל זמן שתבחר

1 – חשוב מאוד שיום לפני שאתה מתכוון ללמוד תכין לך סביבת לימודים מסודרת ונקייה וכן תתכנן מה החומר שתלמד מחר ובאיזה סדר של נושאים , סמן מילות מפתח שישמשו אותך כסימניות להתמצאות מהירה בחומר.

2 – דאג מראש לנטרל גורמים שעשויים להפריע , דאג לסביבה שקטה וזמן פנוי , אם יש תוכנית שאתה אוהב בטלוויזיה דאג לכוון הקלטה, כבה את הנייד וכדומה.

3 – דבר ראשון חשוב מאוד להבין מהו ההפסד הצפוי מכך שלא תשב ותלמד עכשיו.

3.1 – דמיין את ההשפעה של ההחלטה לא ללמוד כרגע על ההתקדמות שלך בחיים כבר בשבוע הבא

או בעתיד הקרוב. חשוב מה זה אומר עליך כאדם ועל ההצלחה שלך בחיים.

3.2 –  דמיין את ההשפעה של ההחלטה כן ללמוד עכשיו על ההתקדמות שלך בחיים כבר בשבוע

הבא או בעתיד הקרוב. חשוב מה זה אומר עליך כאדם ועל ההצלחה שלך בחיים.

נסה לראות סרט צבעוני,מלא אור בקצב מהיר יחסית.

בכל פעם שתרגיש תחושת הצלחה לחץ על אגודלך הימנית .(יצירת עוגן).

4 – ברגע האמת כנס לחדר ושב ליד שולחן הלימודים ,  גם עם המוטיבציה ללמוד עדיין לא גבוהה .

הערה : בשלב זה עשויות לעלות במוחך מחשבות רבות ולא מסודרות לגבי נושאים שונים.

5 – הפעל את העוגן שיצרת בשלב 3.2 על ידי לחיצה על אגודלך הימנית.

6 – התחל בביצוע המשימה הראשונה החזק את כלי הכתיבה חזק והרגש את הספר או הדף בידיים המשך בביצוע המשימה גם ללא מוטיבציה אך אל דאגה לאחר כ 5 עד 10 דקות תהיה לך מוטיבציה גבוהה להמשיך וללמוד ככל שתחפוץ.

7 – לאחר סיום הלימוד חשוב לזכור לתת לעצמך תפיחה חיובית על השכם.


פ

שיטה להעברת הדגם :

פעולות שיש לעשות יום לפני הלימוד המתוכנן.

1 – לארגן זמן פנוי ללמידה.

2 – לארגן,לסדר ולנקות את  המקום שבו אתה צפוי ללמוד.

3 – חשוב האם יש גורמים שעשויים להפריע ומצא להם פתרון (הקלטת תוכנית טלוויזיה וכדומה).

4 – תכנן את הזמן שאתה רוצה להשקיע בלימודים מחר ומהו החומר שילמד במסגרת הזמן שהוקצב. סדר את החומר לפי סדר הלימוד סמן מיקומים ומילות מפתח והכן את כל אביזרי הלימוד הנדרשים.

כמה דקות לפני זמן הלימוד המתוכנן.

בצע פיצול קו זמן קצר :

שב בנוחות קח נשימה עמוקה ודמיין את עצמך הולך בשביל המתפצל לשני כיוונים ב :

כיוון הראשון : חשוב כיצד תשפיע הבחירה לא ללמוד עכשיו על העתיד.

כיוון השני : כיצד תשפיע הבחירה ללמוד עכשיו על העתיד. נסה לראות סרט צבעוני,מלא אור בקצב מהיר יחסית.בכל פעם שתרגיש תחושת הצלחה לחץ על אגודלך הימנית .(יצירת עוגן).

בכל כיוון חשוב מה זה אומר עלי כאדם ועל ההצלחה שלי בחיים.

זמן התחלת הלימוד המתוכנן.

1 – כנס לחדר ושב ליד שולחן הלימודים.

2 –  לחץ על אגודלך הימנית.

3 – התחל בביצוע המשימה הראשונה , במידה ועולות בראשך מחשבות שונות ברגע זה המשך בביצוע המשימה הן לאט לאט יעלמו.

4- התמד בפעולת הלמידה בין 5 ל 10 דקות גם אם אתה עדיין לא מרגיש מוטיבציה ללמוד כרגע. החזק את כלי הכתיבה חזק והרגש את הספר או הדף בידיים.

מגבלות  הדגם :

בשלב הראשוני הדגם יתאים עבור אדם שלפי מודל C.A.P.S   יסווג כדמות ה Analyzer

בתחום הלמידה.

בעתיד דיגום אנשים נוספים שאינם  Analyzer יוביל לשכלול הדגם והתאמתו לציבור רחב יותר

של אנשים.

יתכן שבשלב הראשוני יתבצע תהליך אבחון של האדם לפי מודל C.A.P.S.

הדגם כרגע תומך בעיקר בתתי מאפיינים ראיתים , אך בעתיד אני יוסיף עוד תתי מאפיינים שיתמכו

בכל החושים.(VAKOG).

בחינת הדגם :

בחינה מספר 1 :

תאריך בדיקה : 14/11/2010

שם הנבדק : יניר מלכה

סיווג לפי C.A.P.S בתחום הלמידה : Analyzer

דרישות המשימה : ללמוד פרק שלם מספר לימוד העוסק ב NLP.

מוטיבציה לפני התחלת השימוש במודל : 4

פעלתי לפי הדגם הייתי בהתחלה עייף מאוד לאחר ארוחה ושקעתי מול הטלוויזיה אך מרגע הפעלת הדגם התחברתי לתחושות חיוביות , יצרתי עוגן נעים , התיישבתי ליד השולחן והתחלתי לקרא.

לאט לאט המוטיבציה ללמוד התחילה לעלות התחלתי לסכם נושאים חשובים וגיליתי עניין רב בלימוד.

מוטיבציה אחרי השימוש במודל : 8