N L P זה רעיון שהיה לי, מחשבה שרצה בי, הרגשה שהרגשתי.

N L P הוכיחה לי שהדברים באמת קיימים.

N L P ספר החוקים של ה"הרד-דיסק" האנושי

N L P אנטי וירוס למוח האדם.

הקורס עבורי היה חלון לראות מה טוב עבורי , חלון לראות את המציאות כפי שהיא

לדעת מה אני רוצה. איך? כמה? ומדוע? הקורס מבהיר שאלות אלו.

אהבתי בעיקר את מעגל העוצמה וטכניקת אסטרטגיית ההצלחה של וולט דיסני

חייבים להאמין בשביל לנצח ,בשביל לשנות ובשביל !