NLP בשבילי הוא, אוסף של שיטות וגישות חינוכיות המתמקד ב"אני". שיטה מעצימה שבכוחה לפתור קשיים ומסיחים מהעבר שחוסמים פריצות דרך.

בקורס הבנתי ש-NLP  הוא מודל של "אני יכול הכל" וכל אדם בכל גיל יכול לעבור שינוי רצוי.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא כוח רצון חזק ואמונה ביכולת.