NLP בשבילי אלו כישורי לשון המנתבים את האדם לשנות דפוסי התנהגות ואמונות, ובכך לפרוץ קדימה להגשמת החלום האישי.

הקורס היה עבורי, מאיר עיניים, פותח דלת ומציף באור של תקווה.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא אישור להגשמת חלומות.

למי שמתעניין בקורס אומר שאפשר רק להרוויח!