NLP בשבילי הוא אוסף של טכניקות יישומיות המאפשרות התמודדות קלה יותר עם האירועים, התחברות אל מקום שקט.

הקורס היווה עבורי מפגש לימודי וחברתי מהנה ומעצים, אתנחתא מן העשייה השיגרתית.

קיבלתי מהקורס: פרגון, אמונה במי שאני, הערכת היכולות שלי, רכישת כלים וטכניקות לטיפול באנשים.