NLP בשבילי, זו היכולת להשתמש במצבים לא רצויים ולהפוך אותם למצבים שהיינו רוצים לראות בחיינו.

עבורי הקורס היה, קודם כל, הפסקה מחיי היומיום, ובנוסף, רכישת כלים כדי להפוך את היומיום למצב רצוי ולא מצוי.

קיבלתי מהקורס כלים רבים להתמודדות עם קשיים בתקשורת.

טכניקה שאהבתי במיוחד היא טכניקת "אלאדין ובקבוק הקסמים". קורס שמעבר למה שהוא נותן, הוא גם כיף גדול.