NLP בשבילי הוא אוסף של שיטות שונות שעוזרות לנו לבצע שינויים ולהשיג מטרות. לממש את הפוטנציאל והיכולות שלנו, תוך שימוש בעוגנים ודרכי בחירה. התחברות עם משאבים שקיימים אצלי, אך אינם באים לידי ביטוי.

עירית אברמוביץ

הקורס היווה עבורי, מפגש מרתק עם תחום שהוא יחסית חדש לי. הקורס איפשר לי להבין שכל שינוי אפשרי, רק צריך לחזק את ה"שריר" ולהשתמש ב"תמונות" ועוגנים חיוביים.

למי שמתעניין בקורס הייתי אומרת שחייבים להתנסות כדי להבין. כל אחד עובד על עצמו ועובר תהליך או שינוי של משהו.