NLP בשבילי זה ארגז כלים להמשך דרכי בתחום הדימיון המודרך. מבחינתי זה לעלות דברים מהדימיון ולפתח אותם, בכדי לעזור לאחרים אחרי שטיפלתי בעצמי.

עבורי היה הקורס פיתוח יכולת הדימיון ויכולת הטיפול, אני יכולה לעזור ליותר אנשים לעצב לעצמם עתיד טוב יותר.

קיבלתי בקורס את היכולת להעיז לעשות דברים ופיתחתי את יכולת הכתיבה שלי באמצעות הדימיון.

אהבתי במיוחד בקורס את טכניקת קו הזמן ואת טכניקת 6 שלבים.

למי שמתעניין בקורס: הקורס יתרום רבות ליכולת שלך לטפל באנשים אחרים, ויאפשר לך לפתוח את הדימיון ולהשתמש בו להתפתחות ומציאת פתרונות יצירתיים בהתמודדות עם מצבים שונים שמזמנים לנו החיים.