nlp זה טכניקות וכלים לפתוח דרכים להבראה, לאיכות חיים גבוהה להתמרה.

הקורס בשבילי היה מלא אתגרים והבנות חדשות.

מעורר סקרנות ורצון להבנת הבלתי ידוע.

אחד ההבנות המרכזיות שקיבלתי בקורס: ההבנה שהכל פתוח, והשמיים הם הגבול.

אהבתי במיוחד את השימוש בדמיון מודרך ה-time line

ואת הישום של הטכניקת פיצול קו הזמן.

רותי חלד – מנחה בדמון מודרך ו-NLP

nlp practitioner