NLP  בשבילי, הוא שימוש בתת מודע לצורך תקשורת ושיפור דפוסי התנהגויות.

הקורס היה עבורי, הבנה שכל שינוי בתקשורת ובהתנהגויות, צריך לבוא ממני.

קיבלתי מהקורס את ההבנה שהתת מודע הוא גורם משמעותי ביותר, באפן ההתנהגות והבנת הדברים בהווה.

אהבתי במיוחד את טכניקת קו הזמן הניתנת ליישום בהקשרים שונים.

הקורס מעניין, מביא לידי חשיבה חדשה ויישומי.