NLP בשבילי, זה קודם כל אמונה בעצמי, ביכולות ובדרך. NLP הוא הוכחה שחשיבה הופכת למציאות והכל אפשרי. NLP הוא הוכחה שהכל קיים בתוכי עמוק בפנים ובעזרת דמיון מודרך וכלים נכונים ניתן להוציא הכל החוצה.

שולי חן

הקורס איפשר לי להוציא ולהבליט את העוצמות והתכונות הטובות שבי.

הקורס גם חידד וחיזק את יכולות התקשורת שליויצירת כימיה טובה עם אנשים. היום אני יותר ערה לשפת הגוף והבעות הפנים של האדם שמולי.

קיבלתי מהקורס, הבנה עמוקה ואמיתית יותר של מושגים כמו חשיבה חיובית ומושגים נוספים. מושגים שהופכים בתהליך ה-NLP למוחשיים והמוח "משתכנע" ומתנהג בהתאם.

הקורס העניק לי הזדמנות להתנתק ממציאות היומיום, ולהיות בתוך חלום שבכוחו להפוך למציאות.