NLP בשבילי זו דרך חיים , להיות מודעת להבין את עצמי, את האחרים.

להיות קשובה , מודעת, מפוקסת יותר.

הייתי אומרת שהקורס נתן לי ביטחון , אמון , שליטה בחיים .

עזר לי להיות יותר סבלנית , מרוצה מעצמי.

למדתי את שפת ה- NLP וזה אומר הכל

האהבתי במיוחד את השימוש ב- Time Line

שוש נחמני NLP PRACTITIONER