Meta Model אחד המודלים הבסיסים של ה-N.L.P

שליטה במודל זה מאפשרת יצירת תקשורת 

המודל כולל שלל שאלות שעוזרות לנו ולמונחה להבין יותר את המפה שלו

להבין יותר מה בדיוק מפריע לו וכן להבין יותר גם מה לא מפריע לו

מודל שמאפשר בצורה שיטתית להרחיב את נקודת המבט על המציאות, לראות דברים באור שונה. מה שמאפשר למונחה להבין הבנות שיכולות להיות יעילות עבורו

להרחיב את אפשרויות הבחירה אותן הוא רואה.

מודל לשוני זה חושף את המידע שאנחנו

משמיטים , מכללים , מעוותים.

דוגמאות למשפטים שאנשים אומרים,המייצגות את הדרך בה הם מסתכלים על המציאות:

"אני אף פעם לא מצליח"

"אנשים לא יאהבו את זה"

"אם היא לא אוהבת אותי אף אחד לא יאהב אותי"

"זה שהיא אמרה את המילה הזאת , זה אומר שלא אכפת לה ממני"

"ציפיתי שזה יהיה יותר טוב , יותר עוצמתי"

"אני חושש…"

"אני לא מרוצה מהתקשורת שיש לי איתה"

תוך שימוש במודל העל של השפה ה- Meta Model

נוכל לעזור להם להבין בדיוק למה הם מתכוונים ותך כדי חשיפת ההשמטות,ההכללות והעיוותים שנמצאים בתפיסה לשנות את נקודת ההשקפה שלהם

שימוש במודל זה יעיל מאוד להעברת תהליכי N.L.P ודמיון מודרך