קורס זה הינו קורס השלמה למאמן NLP

מנושאי הקורס:

מהו אימון

הקוד האתי של המאמן

הפילוספיה של האימון

עקרונות האימון

בניית מטרות ואסטרטגיה להשיגן

חלום- חזון-מטרה- תוכנית פעולה

עבודה עם ערכים

אמונות מגבילות – זיהוי ושינוי

חיבור לעוצמה פנימית , בניית מאגר משאבים

שיווק עצמי

עלות: 3,500 ש"ח

התשלום לא כולל תהליך לא כולל פרקטיקום.

תהליך פרקטיקום כולל: