קורס השלמה לתעודת מאמן

מנושאי הקורס:

מהו אימון

עקרונות הבסיס של האימון

הפילוספיה מאוחרי האימון

הקוד האתי של המאמן

השלבים השונים בתהליך האימון

בניית מטרה

בניית אסטרטגיה להשגת המטרה

חלום -מטרה- תכנית פעולה

עבודה עם ערכים

אמונות ודפוסים מגבילים זיהוי ושינוי

בניית מאגר משאבים

עלות הקורס:3,500 ש"ח

 

בוסף יש לעשות פרקטיקום הכולל:

לאמן 6 מתאמנים ולצבור 100 שעות אימון

לקבל 60 שעות סופרויז'ן

לעבור תהליך אימונים בין 10 שעות.

* המחיר אינו כולל פרקטיקום.