תלמידי מאסטר יקרים

 

MASTER PRACTITIONER

להלן  כללים להעברת פרזנטציה

הכוללים את הפורמט  4 MAT

מטפורות פתוחות

(עוגנים + לעצור במצב הרצוי)

מה? בקצרה. little WHAT

בכמה מילים מה הנושא היום.

——————————————————————————-

1. הפקת הסיבה (מדוע?) :WHY

אמירות כלליות (אוניברסליות) , סיפורים, yes sets.

מה מפסיד מי שלא יודע, מה מרוויח מי שיודע תמונת תוצאה

2. "מה?" WHAT : סקריה כללית: במה מדובר,רקע, נתונים.

3. "כיצד?" HOW:

הסבר איך לעשות הדגמה. תרגיל.

4. השאלה "ומה אם"? WHAT IF

שאלות. הכללה לתחומים נוספים, סיכום, הכללה לעתיד.

—————————————-

סגירת לולאות/ מטאפורות

לסיים את המאטפורות מההתחלה .

————————————–

קטגוריות סאטיר

(מוזמנים ללחוץ על התמונה ולשמור אותה)