NLP בשבילי זו עבודה עם תת המודע באופן שיאפשר לי לקבל החלטות ממקום מודע, מחובר ואותנטי.

לירי בראל

הקורס עבורי היה חוויה מאתגרת רוחנית, נפשית ופיזית. אפשרות ללמידה עצמית מתמשכת והזדמנות להעביר תהליכים בכלים חדשים, שטרם הכרתי.

הדבר המרכזי שקיבלתי מהקורס הוא התחברות והעמקת התהליך הפנימי, תוך שימוש אישי בכלים שנלמדו בקורס.

הקורס הוא בעצם אפשרות והזדמנות לגעת בעולם המופלא של תת המודע, על מנת להכיר את עצמנו טוב יותר ולפעול ממקום אותנטי ושליו.