אז איך אפשר לשתול מחשבות בעזרת NLP?

 

דר' מילטון אריקסון השתמש בשפה בצורה מיוחדת,

היתה לדר' מילטון אריקסון השפעה מיוחדת על המטופלים שלו

מפתחי ה-NLP דר' ריצ'רד בנדלר ופר' ג'ון גרינדר

עקבו ומיפו את דפוסי השפה המיוחדים שלו

בכדי ליצור מודל שוכל להיות שימושי ויוכלו להתמש בו

בחיי היום יום , מנהיגים , נואמים , אנשי מכירות

ובעצם בכל שיחה בה רוצים להשפיע.

המושג לשתול מחשבות , בה להדגיש את הגישה שאומרת

שכדי שאדם יאמין במשהו בצורה חזקה י יש עוצמה לכך שהאדם מפתח את המחשבה
בעצמו ומרגיש שהיא שלו .
החוקר דן אריאלי אכותב באחד מספריו שאנו מאוהבים ברעיונות שאנו מרגישים שהם שלנו
בדומה לאפקט שנקרא "אפקט איקה" אנו אוהבים יותר את הרהיטים שאנו השקענו בבניה שלהם
כיוון שאנו מרגישים שהם יותר שלנ

בתהליך של שתילת מחשבות אנו מעביריםאת המסר בצורה מרומזת כאילו נוטים שתיל

ומאפשרים למחשבות ולרעיון לגדול במוחו של המאזין.

 

כמו סכין חד שבו אפשר לחתוך אוכל אך גם לחתוך את היד

כך גם בדפוסי שפה אלו יש לנהוג בצורה אתית

כדי "לשתול " דברים חיוביים אצל המאזין

עוד על השפעה בעזרת NLP

עוד על למכור מול קהל  – איך להעביר את המסר לקהל שלך