על הקורס

קורס לפיתוח כישורי פרזנטציה ומנהיגות
ולהסמכת טריינר

 

 

להתחבר ליעוד שלך
להעביר את הידע שלך הלאה

להשאיר מורשת אחריך

 

איך ללמד NLP + שימוש בדפוסי שפה מתקדמים

 

 

דואר אלקטרוני *
שם
הערה
טלפון