הקורס הטריינר מתוכנן להתחיל ב- 15/07/2012

והוא ייערך בר"ג

בימים הקרובים נחשוף פרטים נוספים

ונשלח אליך במייל הודעה

בנתיים

עוגנים חמים