שיטת הנל"פ מאפשרת לארגן מידע מחדש בצורה שתאפשר להשיג

תוצאות בצורה שונה.

לשיטת הנל"פ ישנן כמה הנחות יסוד-

  1. משמעות התקשורת שלך קשורה לתגובה שאתה מקבל מהסביבה.
  2. אנשים בוחרים בכל רגע את הבחירה הטובה ביותר הקיימת עבורם והיא מותאמת לתפיסתם באותו רגע נתון.
  3. כל תוצאה היא הישג, אין כישלון, יש רק משוב.
  4. השכל והגוף הם חלקים של אותה מערכת והם קשורים אחד לשני.
  5. תמיד יש יותר אפשרויות ממה שנראה לך כרגע.

הנחות אלו מהוות בסיס לעבודה עם הילדים בעלי תסמונת הטורט ובאמצעותם יוצרים הילדים מפה

פנימית חדשה המספקת להם כח פנימי.

לפי שיטת נל"פ אנשים פועלים בהתאם למפה הפנימית שלהם.

רמזים למפה הפנימית נמצאים ב- KAV ה-K קינסטטי = תחושתי, רגשות.

ה- A אודיו=שמיעתי=קולות, הייגדים, אמירות.

ה-V ויזואלי= ראייתי=תמונות.

בעבודה עם ילדים בעלי תסמונת טורט מתבססת העבודה ברובה על תמונות ויזואליות ודמיון מודרך.

התמונות מאפשרות לילד להטמיע רגשות של כח ועוצמה ויוצרות רוגע פנימי המפחית באופן

משמעותי את הטיקים.

כדי להתחבר לליבו של הילד יש לאפשר לו לגעת ולחוש את התהליך. המגע לא חייב להיות מגע פיזי

אלא מגע באמצעות כח המחשבה. כאשר המגע חיובי והוא מזמין תמונה המלווה ברגשות נעימים

אפשר להפוך אותה לעוגן שילווה את הילד בחיי היומיום ויספק לו עוצמה.

בתהליך המגע מתאפשר לילד להזמין באמצעות תמונה פנימית- סיטואציה, דמות או כל רגש שהיה

רוצה להתמודד עימו.

ההתמודדות עם התמונות השונות מאפשרת לילד לרכוש ביטחון ולחוש שאינו לבד כי התמונה

מוטמעת בראשו.

הילדים בעלי תסמונת טורט חווים הן את הצד הקינסטטי- תחושתי, כאבי גוף, כווץ, עייפות, הן את

הצד השמיעתי, השמעת קולות והן את הצד הויזואלי, תנועות הנראות ותגובות סביבתית נראות.

בעבודה עם ילדים בעלי תסמונת טורט ניתן לראות שהחלק הויזואלי של הטמעת תמונות מתוך עולמו

של הילד מביאה לשינוי המשפיע בעיקרו על החלק התחושתי.

למשל באחד המקרים של עבודה עם נער בן 12 שסבל מחרם חברתי שכלל לגלוג וחיקויים מצד

נערים אחרים הוא תאר מצבים אלו כתמונה של רכבת דוהרת במהירות. מבעד לחלונות הרכבת לא

נראה דבר אך הרכבת השמיעה קול מחריש אוזניים. הנער הזמין את נהג הקטר לשמוע את חוויתו

כנוסע ברכבת והוא תאר בפני הנהג את תחושותיו וביקש ממנו לנסוע לאט וברוגע כדי לאפשר לו

לא לפחד ושליבו לא יחוש רעדה וטלטה. בדמיונו הצליח הנער לדמיין את הרכבת נוסעת ברוגע על

פסי הרכבת. הוא גם הצליח לראות מבעד לחלונות הרכבת את העצים הגבוהים והירוקים ואת

הציפורים המלוות אותו בנסיעתו השלווה. תמונה זו ליוותה אותו בדמיון מודרך והיא הוטמעה בראשו

על ידי שמעת הדמיון המודרך בבקרים לפני תחילת יומו ובערבים לפני השינה.

בשלב מסוים במהלך המפגשים הפכה נסיעתו ברכבת לעוגן המזמין תחושה חיובים לעולמו.

נכתב על ידי- תמי זלכה MA  ייעוץ חינוכי.

nlp לילדים