1.  בקבלת התעודה כל מקבל תעודה מתחייב לנהוג ביושרה, בכבוד ומקצועיות.
  2. אני  מסכים ומקבל  את תנאי תקנון הכללי של מכללת קגן נלפ בע"מ כמו שהוא מופיע בלחיצה כאן – תקנון כללי מכללת קגן
  3.  התעודה לא באה במקום כל דרישה חוקית  שיש או יכולה להיות בתחום הייעוץ או כל תחום אחר.  

 

דואר אלקטרוני *
שם
טלפון נייד
שם באנגלית
ת.ז.
פרקטישנר או מאסטר